TUNNELN website under continuous constrution

Studiegruppen KronotopiaProjektet ”Konst under byggtiden av Västlänken” är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Trafikkontoret i Göteborgs Stad

SkogenMasthuggsterrassen 3, SE-413 18 Göteborg, Sverige


SCROLL DOWN FOR ⚙️️  KRONOTOPIA GRUPPEN MAKES A REPORT ON THE PROCESS BETWEEN THE 20TH OF APRIL AND 4TH OF MAYGROUP

Andreas Engman
Johan Forsman
Barrie Sutcliffe
Benj Gerdes
Klas Trollius
Annika Lundgren
Rita Nettelstad
Patricia Vane 
[Here all previous shapes will be collected]đź—‘