TUNNELN website under continuous constrution

Studiegruppen KronotopiaProjektet ”Konst under byggtiden av Västlänken” är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Trafikkontoret i Göteborgs Stad

SkogenMasthuggsterrassen 3, SE-413 18 Göteborg, Sverige


SCROLL DOWN FOR ⚙️️  KRONOTOPIA GRUPPEN MAKES A REPORT ON THE PROCESS BETWEEN THE 20TH OF APRIL AND 4TH OF MAYGROUP

Andreas Engman
Johan Forsman
Barrie Sutcliffe
Benj Gerdes
Klas Trollius
Annika Lundgren
Rita Nettelstad
Patricia Vane 

ARKEOLOGISKA UTGRÄVNINGAR I TEXT, BILD LJUD OCH RÖRELSE

Klas
I projektet har Klas inspirerats av litteratur som undersöker förhållandet mellan vardagen och språket.
Med utgångspunkt i texter av ett antal författare som arbetat med liknande teman, och som publicerat dessa vid tidpunkter när omfattande samhällsförändringar av stadsmiljön skett, har Klas arbetat med att aktivera olika röster, tillsammans med sin egen, i ett poetiskt skrivande. En bakomliggande tanke har varit att undersöka möjligheten att hitta en personlig eller självständig röst i förhållande till genomgripande förändringar i vardagen, samt att undersöka hur liknande förändringar i sin tur eventuellt bidrar till att omforma språket.
Ett spår som kommit att utvecklas i projektet har varit att undersöka kopplingar mellan text, bild och ljud. I projektet ingår ett samarbete med en vän, som bor nära korsvägen och påverkas av arbetet där. Tillsammans har de improviserat fram musik med utgångspunkt från inspelningar av ljud från byggarbetsplatser vid området kring Korsvägen.
Parallellt med arbetet med musik och text har Klas även utfört en serie teckningar. Dessa har utgått från ljud och visuella intryck från platser kring Västlänkens byggarbetsplatser. I teckningarna har Klas infogat element från kartor och officiella dokument. De har fungerat både som ett slags visuella partitur inför arbetet med musik, och som ett slags personliga kartor som bearbetar den pågående ackumulering av material som omfattande stadsutvecklingsprojekt som Västlänken innebär.
&
Andreas
This project builds on the previous work Assemblage: Dicks Revisited (2016) that engaged in the archaeological excavation of the city Nya Lödöse in Gamlestan.
Now with the context of Västlänken as the main point of departure I’m investigating the relations between experimental archaeology and imagination and how lack of imagination may perpetuate and reinforce a normative reading of history in general and specifically inform the decoding of unidentified found objects. For example through reinforcing normative readings of finds archaeology can be used as a political tool to keep otherness outside of history.
So there can, of course, be deliberate actions by archaeologists in trying to make history go along the beaten track, but on the other hand, even the most methodologically astute archaeologist must wrestle with their a priori conceptions of history and with what is ’allowed’ to fit into that history. The hard position of trying to take the unimaginable into account.
Using the Skogen school as an experimental site for assembling objects, performative acts, personalised gym instructions and text the inquiry will move across registers of capitalist sweatings, promiscuous criticality, aerodynamic
prioritization, exhuberant imagination, critical fascination, curriculized nervousness and embodied fallibility as strategies for speculation.”


(stiga ned)
(i tunneln)
(ta din tid)
(vi hade träffat på Skogens scen 20. september)
(Andreas och Klas sköter projektet)

(det fanns kaffe och fika och vi väntar i foajén)

(det regnar)


(Klas presentarar “Välkomna alla”)
(och sen vi går i)
((Rita och Benj filmar)
(vi lyssnar)
Västlänken.Vä-hähä-stlänken.Vvvv-äää-sssssss-tlänken.Jag springer på dina gator.Jag smyger längs murarna.Stannar för att pusta ut.Skuggor vilar på den grå fasaden.Ljusreflexer spelar på granitväggen.Bakom klockan sover en fiskmåsmed ett öga öppet.

Ljud. Boing.KLONK!KkKKKSSCHHHhhhh krak.DRRRRRRRR!

Ljudet av tid är 300 lastbilar som kör leratill en plats långt borta.Psssstt, vrrrroooommmm!S-chplat.

Om jag kunde höra hur dina andetag låter.Lyssna till din puls.

Känna vinden av dina ögons blinkningaroch rytmen av ditt hjärtas slag.

Tusentals personer har gått på dessa stenar.Åter tusen ska vandra på dina.Se dem nötas ut och sedan kanske bytas ut.

Det finns ett öga i stenen.Det tittar på oss och undrar. 


(det gåt sönder, ska fixa senare)
           

             Blubbblubblubb-b-

b.Om jag kunde skriva poesi,                                               

                                               

vad skulle jag säga,                                               

                                                                        vad skulle jag säga,

                                                                       

                                                                    


                                                                                                                                                                                     

                                                      

                                                                                                skulle jag -                                             

                      Om jag kunde skriva poesi,

             

                 vad skulle jag säga

skulle jag säga,                   

(och den också)
                                   

    

                       Skulle jag,

                              om jag kunde skriva poesi, vad skulle jag säga,


                                                                                                          skulle jag säga?Gå,spring,cykla, stanna, gå,kör,rakt fram,sväng vänster,backa,spring, stanna, gå.

Jag känner en sådan leda.Den kommer långsamt krypande,små detaljer får fästeoch blir allt svårare att skaka av sig.Fötter rör sig ovanför.De trampar upp stigarenligt gamla och nyfunna vanemönster.

Undrar om det skulle gåatt dra sig undanvid det här laget?Att sakta glida tillbaka ner i djupet, ner i leran.Texten ovan har hämtat inspiration ur och citerar följande verk:Beth Anderson – If I Were A Poet, ur Breathingspace/77, 1978.

Folke Dahlberg - Den berusade båten, 1950

Majken Johansson - Buskteater, 1950

Ann Smith - Kommunikationer, 1965

Frances Westin - Min vän trottoar, 1966Elegi över ett ofullbordat projekt

Det förflutna stirrar på mig.

Det andas i mitt ansikte.

”Hej.” Säger jag.

Och går långsamt därifrån.

”Hej.”

”Hallå.”

Lyssna uppmärksamt på det som sägs.

Mellan varje ord existerar ett tomrum

som växer

och omsluter allting.

Jag faller ljudlöst in i tystnaden.

Går det att viska utan att tungspetsen

nuddar vid den nedre tandraden?

Jag försöker återskapa en tanke

som kanske aldrig uttalats

men som redan tänkts hundra gånger förut.

”Hej hej.” ”Hallå hallå.”

OBS! Fortsätt in i vagnen.

Ställ dig inte i vägen för dörrarna.

Någon suckar plötsligt.

En blick får mig att minnas

hur någon en gång försökte säga mig

något viktigt.

Ett hjul snurrar.

”Rrrrrr. R-r-rrrr. Rrrrrrrr.”

Det sätter igång en rörelse som får en tyngd att lyfta och en annan att sänka sig nedåt.

”Bonk. Dungg, dunggg, dung. Bonk.”

”Flitsch!”

Vardagen återgår sakta till det normala igen.

Omgivningen har stillat sin nyfikenhet.

En katt springer förbi ett grönt plank.

Den stannar och tittar sig omkring

för att sedan hoppa över.

Den svarta pälsen lyser av regndroppar.

Nu talar katten till de som skyndar förbi i

regnet på trottoaren på andra sidan.

Maskinerna överröstar dess hesa stämma. 

”SsssssSSSSssssssssSSSSSssssss… Brssssschhhh… RrrrrrRRRrrrrrRRRRrrrrr…”Det kommer en vardag.

Vet du vad du försöker göra?

Du försöker återskapa det som redan är borta.

(djuper)Arkeologiska utgrävningar i text, ljud, bild och rörelse

Installation på Skogen, 2020. Andreas Engman & Klas Trollius.

Index:

”Västlänken. Vä-hä-hästlänken / Elegi över ett ofullbordat projekt.” Klas Trollius 2020.

Installation bestående av teckningar utförda på ljusbord, skisser, publikationer, texter, ljudverk.

Teckningar, 42x59,4 cm, tuschpenna. Teckningar, 21x29,7 cm, tuschpenna.

Ljudverk, 15 min. Improvisationer på klockspel och triangel utförda tillsammans med Cecilia Leandersson (röst och piano), uppläst text, ljud från byggarbetsplatser.

R. Sandegren & H. E. Johansson, ”Beskrivning till Kartbladet Göteborg”, 1931. Gösta B, ”Stora Rundturen”, Göteborgs Spårvägar trafikavdelningen, 1955.

Ulf Molau, ”Växtekologisk undersökning och floristisk inventering av Svartedalens vildmarksområde”, Göteborgsregionens Kommunalförbund, 1975.

Hans Liman, ”Naturvårdsinventering Ödeshögs kommun”, Länsstyrelsen i Östergötlands län, planeringsavdelningens naturvårdsenhet, 1979.

Kristina Carlsson & Rune Ekre, ”Rapport, Medeltidsstaden 21: Gamla Lödöse”, Riksantikvarieämbetet & Statens historiska museer, 1980.

Gunnar Fredriksson AB, ”Arkitektur och skulptur”, 1945

Tor Hermond & Staffan Nillson, ”S. Hamngatan 11, kulturhistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaring nr. 17”, Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän, 1980.

Arthur Raistrick, ”Industrial Achaeology”, Paladin 1972.

(och ser)

(några bilder)